Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

[Hoa Sơn] Hướng Dẫn Nâng Cấp Trang Bị

  • Trang chủ
  • > [Hoa Sơn] Hướng Dẫn Nâng Cấp Trang Bị

Tính Năng Ép Trang Bị HKMP :
- NPC Liên QUan : Thợ Rèn Thần Bí  (201/200 Ba Lăng Huyện) 

                                                                             

Chế Tạo Trang Bị HKMP 30 Ngày:

 Chế Tạo Trang Bị HKMP 7 Ngày:


Tính Năng Ép Nhu Tình Hoàn Mỹ :      
- NPC Liên QUan : Thợ Rèn Thần Bí (201/200 Ba Lăng Huyện) 
Nguyên Liệu :

Nguyên Liệu:

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

2 Áo Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường

Tiêu diệt boss Đại HKMP hoặc Tiêu diệt Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh , Vượt Ải , Viêm Đế , Dã Tẩu

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 
100 Tiền Đồng Donate Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 

100 Tống Kim Đơn  (Đặt ở hành trang) 
   

Thu thập từ hoạt động tống kim và Dã Tẩu   

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 

 

 

Tính Năng Nâng Cấp An Bang Hoàn Mỹ :      
- NPC Liên QUan : Thợ Rèn Thần Bí (201/200 Ba Lăng Huyện) 
Nguyên Liệu :


Tính Năng Đổi Nhu Tình Hoàn Mỹ sang Định Quốc Hoàn Mỹ :      
- NPC Liên QUan : Thợ Rèn Thần Bí (201/200 Ba Lăng Huyện) 
Nguyên Liệu :

Tính Năng Luyện Vũ Khí Phát Sáng:      
- NPC Liên Quan : Thợ Rèn Thần Bí (201/200 Ba Lăng Huyện) 
Nguyên Liệu :

Tính Năng Ép Ngựa Bôn Tiêu: 
- NPC Liên QUan : Nâng Cấp Thú Cưỡi (201/200 Ba Lăng Huyện) 
Nguyên Liệu :

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: VõLâm1PK.Com - Máy Chủ Hoa Sơn không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

'; } ?>